Spelansvarsverktyg effektiva för att minska risken för spelproblem

Spelansvarsverktygen på Svenska Spel fungerar och ger effekt. Det är slutsatsen i en rapport som Ramböll Management Consulting gjort på uppdrag av Svenska Spel. De kunder som väljer att använda verktygen, exempelvis insats- och tidsbegränsningar, spelar mindre riskfyllt.

Vilket ansvar spelbolag har för att minska risken att en kund får spelproblem är en omdebatterad fråga. En följdfråga i debatten är vilka spelansvarsverktyg som erbjuds och effekten av dessa. Vilka insatser fungerar och ger effekt ur ett kundperspektiv? Vilka legala hinder finns för ett effektivt spelansvar och hur bör branschen förhålla sig kring dessa frågor inför utformningen av det kommande licenssystemet?

För att bringa klarhet i ämnet lät Svenska Spel Ramböll Management Consulting utvärdera bolagets spelansvarsarbete. Utvärderingen tar ett helhetsgrepp över vad Svenska Spel gör, och inte gör, i spelansvarsfrågan, och visar på några generella lärdomar att beakta vid utformning av licenssystem på den svenska spelmarknaden.

Slutsatsen är att spelansvarsverktyg fungerar och ger effekt. De kunder som väljer att använda verktygen, och använder dem rätt, spelar mindre riskfyllt. Det var några av konklusionerna från dagens riksdagsseminarium där rapporten ”Effekten av spelansvarsverktygen” presenterades.

Agneta Börjesson (MP) stod värd för seminariet och inbjudna var bland annat representanter från riksdagen, aktörer inom spelmarknaden och utlandsbaserade spelbolag. Under seminariet gavs möjlighet att resonera kring spelansvar och effekterna av olika spelansvarsverktyg, samt hur man strategiskt kan arbeta med spelansvar framåt.

–  Rapporten ger rekommendationer för hur Svenska Spel bör fortsätta att utveckla spelansvarsarbetet utifrån den stabila bottenplatta som redan finns, säger Martin Bodensten, Ramböll Management Consulting.

–  Vi vill bidra till en sundare spelmarknad genom att erbjuda attraktiva spel och tjänster på ett sunt och säkert sätt. Våra kunder ska känna sig trygga och säkra när de spelar hos oss och helt kunna koncentrera sig på spelupplevelsen. Våra verktyg hjälper kunden att själv hålla koll på sitt spelande, framtidens spelansvar behöver vara ännu mer individanpassat, säger Zenita Strandänger, hållbarhetschef Svenska Spel. 


För mer information kontakta:

Martin Bodensten, Ramböll Management Consulting, tel. 0707-54 94 58

 Zenita Strandänger, Hållbarhetschef Svenska Spel, tel. 070-656 36 31

Elisabeth Lennhede, Presskontakt Svenska Spel, tel. 070-087 47 49