V86-Andelar med Jackpot (12/5): Mot nästa Miljonvinst på V86!

SATSAR MOT NÄSTA MILJONVINST PÅ V86! JACKPOT: 18 MILJONER! SENAST STÖRRE VINSTERNA: 22/4: V64: 49.860:- 10/4: V75: 56.496:-  (32.846:-/system) 22/3:  GS75:  69.489:-  (28.953:-/system) 13/3:  V75:  143.530:-  (34.173:-/system) 6/3: V75:  43.634:- (18.807:-/system) 24/2: V86: 131.310  (50.503:-/system) 10/1,  GS75:  119.038:- 8/12, V64:  133.967:- (42.174:-/system) 28/11, V75: 154.492:- (64.371:-/system) DE FEM HÖGTA VINSTERNA – 3.885.268:- (2.207.539:-/system) – 818.769:- […] ...

Källa: http://v75tipset.bloggo.nu/V86-Andelar-med-Jackpot-125-Mot-nasta-Miljonvinst-pa-V86-/