Färjestad

V75 Färjestad 18 sept

Det är inte en ofarlig sport vi håller på med.Reglementet bör dock skrivas om så vi inte bjuder in till större risker än nödvändigt. Trav är inte ofarligt.Det Färjestadv75

V75 Färjestad 3 juli

Vi ser en ljusning. Snart kommer vi kanske få uppleva travfester med storpublik igen.Vi tar ett första steg på Färjestadstravet där det körs både STL- och E3-finaler.Men vi Färjestadv75