Florida

Pitts – Florida

Köping satt fint senast. Nu trycker vi ett spel i NHL. Detta kommer höra till ovanligheterna men dagens match med de förutsättningar som råder tror jag kan sluta Florida