Forskningsdag om spelberoende och spelproblem

Idag håller Svenska Spels Forskningsråd en forskningsdag på ämnet spelberoende och spelproblem. Trots att cirka två procent av befokningen bedöms[1] ha spelproblem så uppmärksammas inte frågan, och dess implikationer för samhället, tillräckligt. Både det förebyggande arbetet och vården av drabbade är eftersatt i Sverige. Forskningsområdet är ungt men intresset är stort för att synliggöra denna […] ...

Källa: http://media.svenskaspel.se/sv/2016/10/17/forskningsdag-om-spelberoende-och-spelproblem-2/