Forskningsdag om spelberoende och spelproblem

Idag håller Svenska Spels Forskningsråd en forskningsdag på ämnet spelberoende och spelproblem. Trots att cirka två procent av befokningen bedöms[1] ha spelproblem så uppmärksammas inte frågan, och dess implikationer för samhället, tillräckligt. Både det förebyggande arbetet och vården av drabbade är eftersatt i Sverige.

Forskningsområdet är ungt men intresset är stort för att synliggöra denna grupp som kan behöva särskild hjälp och stöd. Med hjälp av forskningen kan man identifiera riskfaktorer, hitta nya behandlingsstrategier, och ta fram nya åtgärder med vetenskaplig förankring. Varför man spelar och vilken typ av behandling som passar de olika riskgrupper av spelare är andra viktiga frågor som söker vetenskapliga svar.

Med detta forskningsnätverk vill Forskningsrådet visa på att det finns ett intresse för, och behov av, forskning i Sverige på spelberoende och spelproblem. Vilken forskning som bedrivs här, hur långt vi har kommit, och vilka behandlingsmetoder vi idag har för spelproblem. För att belysa att frågan om spelproblem är en internationell angelägenhet, har Forskningsrådet även bjudit in internationella talare till Forskningsdagen.

–       Vi är stolta över att vara med och bidra till att forskning kring hur man förebygger spelberoende går framåt. Forskningen ger oss viktig information i vårt arbete med förebyggande åtgärder för att motverka spelproblem, och Forskningsdagen innebär att vi och andra får ta del av den nya fakta som kommit fram, säger Zenita Strandänger, spelansvar & hållbarhet, Svenska Spel.

–       Forskningsrådet arbetar långsiktigt med att stödja unga forskare från olika universitet och högskolor. Det är med stor glädje som vi anordnar Forskningsdagen, inte minst för att ta del av vetenskapliga resultat men även för att synliggöra och dela kunskap om forskning inom spelberoende, säger Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd.

Exempel ur programmet:

  • Funktion av comorbid substans, beteendemässiga och psykiska sjukdomar i etiologi, kurs och återhämtning. David Hodgins, Ph.D.,R.Psych. Professor, Department of Psychology University of Calgary
  • Anhörigstudier. Clara Gumpert, Anders Nilsson, Kristoffer Magnusson.
  • Prevention och Identifikation. Kent Nilsson, Sofia Vadlin, Kristina Sundqvist.
  • Spelansvarsåtgärder. David Forsström


Fakta

Forskningsdagen är ett årligt återkommande event där Forskningsrådet sammanför olika vetenskapliga discipliner, medicinska och samhällsvetenskapliga ur ett folkhälsoperspektiv.

 Forskningsrådet är en oberoende referensgrupp som bereder och beslutar om Svenska Spels bidrag till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem.

Genom Forskningsrådet delar vi årligen ut 5 miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar vi totalt tolv projekt på olika högskolor och universitet.

http://www.can.se/svenska-spels-forskningsrad/

Här listas samtliga projekt som Svenska Spels forskningsråd har bidragit med medel till (öppnas i pdf).

[1] Uppgift från Folkhälsomyndighetens prevalensstudie Swelogs 2015: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/swelogs-prevalensstudie-2015/


För mer information kontakta:

Zenita Strandänger, Spelansvar & Hållbarhet, tel. 070-656 36 31

Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd, tel. 070-112 02 98

Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-087 47 49