Fortsatt bra tillväxt i mobilen

Svenska Spel stärker det digitala kundmötet och har en bra tillväxt i mobilen, som ökade hela 55 procent. Keno och Eurojackpot fortsätter utvecklas positivt.

Nettospelintäkterna för tredje kvartalet uppgick till 2 153 MSEK vilket var 32 MSEK eller drygt 1,5 procent lägre än samma period föregående år. Nettospelintäkterna för de tre första kvartalen uppgick till 6 546 MSEK vilket var 11 MSEK eller 0,2 procent bättre än samma period föregående år. Resultatet uppgick till 1 200 MSEK tredje kvartalet vilket var 19 MSEK eller 1,6 procent lägre än samma period föregående år.  

Försäljningen via mobilen ökade med hela 55 procent under kvartalet jämfört med samma period föregående år. I slutet av kvartalet sattes ytterligare ett nytt rekord med 161 000 unika kunder som under en enskild vecka spelade via mobilen.

 –       Vi ökar nettospelintäkterna för de tre första kvartalen jämfört med föregående år. Fotbolls-EM och ett utökat spelutbud inom sportspel var uppskattat av kunderna och bidrog till god försäljning under det tredje kvartalet. Under kvartalet såg vi även en positiv utveckling för framförallt Keno och Eurojackpot, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

 –       Med drygt sex månader kvar till spelutredningen presenteras står Svenska Spel starkt rustat. För att ytterligare stärka spelupplevelsen satsar vi på innovation och har sökt tillstånd för ett antal nya spelformer såsom e-sport och fantasy sport, avslutar Lennart Käll.

Juli – september i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 153 MSEK (2 185), en minskning med 1,5 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 205 MSEK (1 218), en minskning med 1,0 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 200 MSEK (1 219), en minskning med 1,6 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 23,4 % (24,1).
 • Nöjd-kund-index uppgick till 69 och är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal.
 • Svenska Spels imagevärde uppgick till 54 % vilket är i nivå med föregående kvartal.
 • Spelkollsindex uppgick till 83 och är i princip oförändrat jämfört med föregående kvartal.

Händelser under kvartalet 

 • Försäljningen via mobilen ökade med hela 55 procent under kvartalet jämfört med samma period föregående år.
 • Bolaget har ansökt om tillstånd för ett antal nya spelformer, såsom e-sport och fantasy sport.
 • Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Innebandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 6,5 miljoner kronor.
 • Triss firar 30 år.

Januari – september

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 6 546 MSEK (6 535), en ökning med 0,2 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 555 MSEK (3 546), en ökning med 0,2 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 3 565 MSEK (3 557), en ökning med 0,2 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 % (23,1).
 • En ny mobilapp med notifieringstjänst har lanserats för att stärka det digitala kundmötet.
 • Ett nytt spelansvarsnyckeltal, Spelkollsindex har lanserats som en del av bolagets nya effektmätning.
 • Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Bandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 16 miljoner kronor.

Delårsrapport januari – september 2016 hittar du här.

För mer information kontakta:

För kontakt med Lennart Käll, VD, Svenska Spel, ring Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 49.