Spelansvarsverktyg effektiva för att minska risken för spelproblem

Spelansvarsverktygen på Svenska Spel fungerar och ger effekt. Det är slutsatsen i en rapport som Ramböll Management Consulting gjort på uppdrag av Svenska Spel. De kunder som väljer att använda verktygen, exempelvis insats- och tidsbegränsningar, spelar mindre riskfyllt. Vilket ansvar spelbolag har för att minska risken att en kund får spelproblem är en omdebatterad fråga. […] ...

Källa: http://media.svenskaspel.se/sv/2016/10/19/spelansvarsverktyg-effektiva-for-att-minska-risken-for-spelproblem/