Svenska Spel genomför jätteupphandling av kommunikationstjänster

Svenska Spel genomför en offentlig upphandling för bolagets samtliga varumärken. Värdet på upphandlingen beräknas till uppemot 30 miljoner kronor per år och ska vara klar till sommaren 2017. Avtalen löper över två år med option på förlängning med ytterligare två år (1+1). Svenska Spel har offentliggjort upphandlingen av kommunikationstjänster för följande sex anbudsområden:  Strategisk och […] ...

Källa: http://media.svenskaspel.se/sv/2016/10/19/svenska-spel-genomfor-jatteupphandling-av-kommunikationstjanster/